، خوش آمدید

برگزاری دوره روش ها و فنون تدریس (تربیت مدرس)

 

برگزاری دوره روش ها و فنون تدریس (تربیت مدرس)

 

به منظورپیاده‌سازی طرح تربیت مدرسان حوزه آموزش‌های مدیریت بحران و پدافند غیرعامل،دوره آموزشی روش ها و فنون تدریس ویژه مدیران و کارشناسان دفاتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شرکت های صنعت آب و برق کشور با برنامه ریزی های صورت گرفته از طرف دفتر محترم مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو و دپارتمان مدیریت بحران و پدافند غیرعامل واحد آموزشی گیلان در 6 ماهه دوم سال 97 با تعداد 214 فراگیر با موفقیت برگزار گردید.