، خوش آمدید

شروع دوره های آموزشی کارکنان حوزه های ستادی مدیریت بحران و بدافند غیرعامل وزارت نیرو

هدف
هدف از برگزاری دوره های آموزشی ویژه کارکنان حوزه های ستادی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو، آشنایی بیشتر کارکنان با مباحث مرتبط در حوزه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل صنعت آب و برق و ارتقاء مهارتهای اجرایی، علمی و عملی آنان است.

 

مخاطبین
مخاطبین دوره های مزبور، کارکنان شاغل در کلیه سطوح حوزه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل ستاد وزارت نیرو و شرکت های مادرتخصصی هستند.

 

مکان و زمان برگزاری

با توجه به اینکه دوره های معرفی شده برای کلیه کارکنان ستادی در نظر گرفته شده است؛ دوره ها در قالب دو گروه آموزشی و روزهای متفاوت در نظر گرفته می شود.

 

مکان برگزاری

مکان برگزاری دوره های آموزشی به صورت ثابت در حوزه ستادی وزارت نیرو می باشد.

 

زمان برگزاری
دوره های آموزشی به صورت هفته ای 4 ساعت یک روز در هفته در روزهای دوشنبه و سه شنبه ساعت 8 لغایت 12 تشکیل می گردد.

 

جدول عناوین و اهداف دوره های آموزشی

ردیف عنوان دوره هدف دوره
1 اصول و شیوه های برنامه ریزی - آشنایی با اصول، مبانی، مفاهیم و انواع برنامه ریزی
- استفاده بهینه از امکانات و منابع
- تخصیص بهینه منابع
- توانایی ایجاد هماهنگی بین زمان و افق برنامه ریزی
- شفاف نمودن اهداف و برنامه ها، سیاست ها و خط مشی ها
- قابلیت سنجش میزان تحقق اهداف
2 اصول تدوین و تولید اسناد
اداری (دستورالعمل، آیین نامه،
بخشنامه و...)
- آشنایی و تشخیص انواع اسناد اداری
- آشنایی با اصول، ساختار و فرآیند ایجاد انواع اسناد اداری
3 مدیریت جامع بحران - افزایش دانش و مفاهیم و درک مشترک از مدیریت جامع بحران
- آشنایی با مدیریت ریسک شامل تهدیدشناسی، آسیب پذیری در برابر تهدیدات، روشهای محاسبه و آنالیز ریسک
- آشنایی با مفاهیم تاب آوری در صنعت آّب و برق
- مستند سازی حوادث
4 ارزیابی مطالعات و پژوهش های
مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
- توانایی شناخت مسأله و انتخاب موضوع مناسب مطالعات و پژوهش
- آشنایی با مراحل مختلف و نحوه اجرای مطالعات و پژوهش
- آشنایی با شیوههای مختلف ارائه، نوشتن طرح تحقیقاتی و گزارش نهایی
- چگونگی بررسی و تصویب نتایج پژوهش ها و مطالعات
5 مدیریت امنیت اطلاعات - افزایش دانش مدیریت امنیت اطلاعات با تأکید بر پیشگیری از بروز مخاطرات
- شناخت مبانی و اصول امنیت اطلاعات و سیستم مدیریت امنیت (ISMS) اطلاعات
- آشنایی با اصول مستندسازی
6 پدافند زیستی، شیمیایی و پرتوی - افزایش دانش و مفاهیم و درک مشترک از تهدیدات زیستی، شیمیایی و پرتوی
- شناخت تهدیدات زیستی، شیمیایی و پرتوی
- شیوه های رصد، آشکارسازی و تشخیص تهدیدات زیستی، شیمیایی و پرتوی
- راهکارهای مقابله با تهدیدات زیستی، شیمیایی و پرتوی
7 پدافند سایبری - افزایش دانش و مفاهیم و درک مشترک از تهدیدات سایبری
- آشنایی با فضای کلی، اصول و مبانی سایبری اعم از سایبر عمومی و صنعتی
- شناخت تهدیدات سایبری
- شیوه های رصد، آشکارسازی و تشخیص تهدیدات سایبری
- راهکارهای مقابله با تهدیدات سایبری
8 پدافند اقتصادی (اقتصاد
مقاومتی)
- افزایش دانش و مفاهیم و درک مشترک از اقتصاد مقاومتی
- آشنایی با اقتصاد ملی و جهانی
- جایگاه صنعت آب و برق در اقتصاد ملی
- موانع و نیازمندی های تحقق اقتصاد مقاومتی
- تشخیص تهدیدات اقتصادی در صنعت آب و برق و راهکارهای تبدیل تهدیدات به فرصت ها
- تاثیر متقابل اقدامات مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در اقتصاد مقاومتی
- مصادیق اقتصاد مقاومتی در صنعت آّب و برق
9 بررسی شاخص تاب آوری - آشنایی با مفاهیم اولیه
- آشنایی با فرآیند تحلیل تاب آوری
- مدل مفهومی تاب آوری
- بررسی شاخص تاب آوری در وزارت انرژی آمریکا
10 سامانه فرماندهی حادثه (ICS) - آشنایی با اصول ICS
- آشنایی با ویژگی ها و ساختار ICS
- آشنایی با سلسله مراتب و مسئولیت پذیری

 

 

اخبار و مقالات
اولین دوره پژوهش محور حوزه مدیریت بحران و پدافندغیرعامل وزارت نیرو

اولین دوره پژوهش محور حوزه مدیریت بحران و پدافندغیرعامل وزارت نیرو

این دوره آموزشی که توسط واحد آموزشی گیلان به عنوان مجری آموزش های تخصصی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل صنعت آب وبرق
برگزاری دوره تاب آوری در صنعت آب و برق

برگزاری دوره تاب آوری در صنعت آب و برق

دوره آموزشی ارتقای تاب آوری زیرساخت های آبی و تاب آوری سیستم های انرژی برق در وزارت نیرو برگزار گردید.
برگزاری دوره روش ها و فنون تدریس (تربیت مدرس)

برگزاری دوره روش ها و فنون تدریس (تربیت مدرس)

به منظورپیاده‌سازی طرح تربیت مدرسان حوزه آموزش‌های مدیریت بحران و پدافند غیرعامل،
چهارمین همایش سالانه مدیریت بحران وپدافند غیر عامل

چهارمین همایش سالانه مدیریت بحران وپدافند غیر عامل

ششمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب و چهارمین همایش سالانه مدیریت بحران وپدافند غیر عامل در تاریخ های 20 و 21 مرداد97 در سالن کنفرانس وزارت نیرو برگزار شد.