، خوش آمدید

راهنمای ثبت نام دوره های ویژه شرکت های مشاور

شرکت های مشاور برای ثبت نام در دوره های آموزشی ویژه مشاوران باید نسبت به انجام مراحل زیر اقدام نمایند :

1-تهیه نامه درخواست برگزاری دوره آموزشی از طرف شرکت مشاور، به ریاست مرکز تخصصی آموزش های پدافندغیرعامل و مدیریت بحران (ضمنا نماینده شرکت جهت انجام هماهنگی های بعدی در نامه معرفی گردد)

2-فکس نامه درخواست دوره به دبیرخانه مرکز به شماره : 01333328089

3-تهیه مشخصات فردی فراگیران در فایل اکسل توسط نماینده شرکت که شامل موارد جدول زیرمی باشد و سپس ایمیل آن به آدرس Lms@ieht-gtc.ir

نام       نام خانوادگی نام شرکت محل خدمت کد ملی      نام پدر    محل صدور   موبایل    نام شرکت کارفرما
               

4 - پس از ارسال اطلاعات از طرف شرکت مشاور ،کارشناسان دپارتمان پدافندغیرعامل و مدیریت بحران مرکز، اقدام  به برنامه ریزی برای برگزاری دوره و ثبت نام فراگیران در سامانه آموزش الکترونیکی مرکز را می نمایند و نامه قطعیت برگزاری دوره به شرکت مشاور اعلام خواهد شد

 

واحد هماهنگی و برنامه ریزی دپارتمان پدافند غیرعامل و مدیریت بحران خانم شریفی پور با شماره تماس 01333326056 و 01333332640 (داخلی 2) معرفی میگردد.

اخبار و مقالات
اولین دوره پژوهش محور حوزه مدیریت بحران و پدافندغیرعامل وزارت نیرو

اولین دوره پژوهش محور حوزه مدیریت بحران و پدافندغیرعامل وزارت نیرو

این دوره آموزشی که توسط واحد آموزشی گیلان به عنوان مجری آموزش های تخصصی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل صنعت آب وبرق
برگزاری دوره تاب آوری در صنعت آب و برق

برگزاری دوره تاب آوری در صنعت آب و برق

دوره آموزشی ارتقای تاب آوری زیرساخت های آبی و تاب آوری سیستم های انرژی برق در وزارت نیرو برگزار گردید.
برگزاری دوره روش ها و فنون تدریس (تربیت مدرس)

برگزاری دوره روش ها و فنون تدریس (تربیت مدرس)

به منظورپیاده‌سازی طرح تربیت مدرسان حوزه آموزش‌های مدیریت بحران و پدافند غیرعامل،
چهارمین همایش سالانه مدیریت بحران وپدافند غیر عامل

چهارمین همایش سالانه مدیریت بحران وپدافند غیر عامل

ششمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب و چهارمین همایش سالانه مدیریت بحران وپدافند غیر عامل در تاریخ های 20 و 21 مرداد97 در سالن کنفرانس وزارت نیرو برگزار شد.