شروع دوره آموزشی کارکنان حوزه های ستادی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو
شروع دوره آموزشی کارکنان حوزه های ستادی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو
طرح تربیت مدرسان حوزه مدیریت بحران و پدافندغیرعامل
طرح تربیت مدرسان حوزه مدیریت بحران و پدافندغیرعامل

 

 

سامانه ها و تقویم آموزشی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

 

فراخوان همکاری

فراخوان همکاری مدرسین پدافند غیر عامل و مدیریت بحران

سرفصل ها و اهداف

سرفصل ها و محتوای آموزشی دوره پدافند غیرعامل

حوزه ستادی

جدول عناوین و اهداف دوره های آموزشی پدافند غیرعامل

همکاران ما

 

دوره های آموزش الکترونیکی

آخرین مقالات